top of page
Image by Octavian Dan

11/06/2021 - 30/11/2021

Mellora do desempeño dos labores do fogar en persoas con enfermidade mental grave e prolongada

O proxecto consiste en ensinar a persoas con enfermidade mental grave e prolongada a desenvolverse con perfecta destreza e autonomía na organización e execución das tarefas de fogar a partir dos coñecementos teórico-prácticos en materia de alimentación, limpeza e lavandería mediante a súa participación en obradoiros prácticos e sinxelos.

PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES SOCIAIS PARA PROXECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS 2021

COFINANCIADO POR

Recurso 1_2x.png

Nos países desenvolvidos, entre os que se inclúe España, a prevalencia anual das enfermidades mentais oscila arredor do 20% da poboación. As consecuencias derivadas destas enfermidades limitan o desempeño persoal, familiar, laboral e social, sobre todo naquelas persoas que sofren de enfermidade mental grave e prolongada, colectivo ao que se dirixe este proxecto.

Centrarémonos nas dificultades que se presentan neste tipo de pacientes para a organización dunha parte importante do desempeño persoal, as labores do fogar. A correcta execución das actividades relacionadas coa alimentación, lavandaría e/ou limpeza do fogar é básica e necesaria para que as persoas poidan vivir de forma independente e con maior calidade de vida. Existen moitos casos de persoas con enfermidade mental grave e prolongada no concello de Ourense, onde levaremos a cabo o proxecto, que viven sós, en pisos tutelados ou ancorados nun centro residencial, que non teñen os coñecementos necesarios, o interese e/ou as habilidades e destrezas que lle permitan realizar con éxito estas tarefas. 

Numerosos estudos de investigación corroboran que a combinación dun tratamento psicofarmacolóxico correcto cunha maior capacidade das persoas para levar a cabo actividades da vida diaria, mellora a frustración asociada á enfermidade e aumenta o apoderamento persoal necesario para que as persoas se sintan protagonistas e donos das súas propias vidas.

Image by Max Delsid
Image by Dan Gold
Image by Sven Brandsma
Image by Mélissa Jeanty
Image by Octavian Dan
ESTE PROXECTO LÉVASE A CABO POR INICIATIVA DE ASOCIACIÓN PÍNTEGA E CONTA CO COFINANCIAMENTO DA DEPUTACIÓN DE OURENSE DENTRO DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES SOCIAIS PARA PROXECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS 2021
Recurso 2_2x.png
Recurso 1_2x.png
bottom of page